Půjčky mezi lidmi

Půjčky mezi lidmi mohou čítat spoustu výhod a bohužel i nevýhod. Lidé, kteří se dostanou do finančních problémů, většinou volí možnost takzvaných půjček od svých příbuzných a známých. Tyto půjčky mohou být pro mnoho lidí velmi výhodné, ovšem dobré skutky příbuzných se mnohdy mohou obrátit i ve váš neprospěch a znamenat pro vás i rodinné rozbroje, které mohou trvat i několik let. Vždy je dobré se i v případě půjček od rodiny a známých držet pravidla, co je psáno, je dáno. Pouze takto můžete předejít zbytečným problémům a konfliktům. Soudní řešení těchto sporů nebývá příjemné ani jedné ani druhé straně. Navíc ne vždy může skončit pro poškozenou stranu dobře.

Půjčky mezi kamarády

Pokud se dostanete do finančních problémů a požádáte o finanční půjčku například svého kamaráda či dlouholetého známého, nedávejte mu za vinu to, že vás bude žádat o písemnou smlouvu. Pouze tímto způsobem se může váš ohleduplný přítel pojistit pro případ, kdy nebudete schopni svoji půjčku včas a v plné výš splatit. Lidé, kteří se dostanou do finančních problémů, mnohdy mění nevědomky svoji povahu. Z dobrého kamaráda se tak rázem může stát největší nepřítel. Který neví, jakým způsobem se dostat z finanční tísně a volí i varianty, které by za normálních okolností nevolil, nebo se k nim nesnížil. Proto vždy dbejte na to, abych jakékoliv finanční půjčky mezi známými, měli i svou věcnou, tedy písemnou podobu.

Soudy mnohdy nepomohou

Pokud se budete chtít s dotyčným soudit, musíte si dát velký pozor na to, aby váš problém s nesplacenou půjčkou kamarádovi nepřekročil promlčecí lhůtu tří let. Také si musíte dávat dobrý pozor na to, zda máte dostatek důkazů přítele soudit. Mnohdy nemusí postačit ani SMS zpráva, ve které vás dotyčný o finanční injekci žádá, dokonce ani manželka, která o půjčce věděla, nýbrž u jejího předávání nebyla.

Author: admin